Γ' Λυκείου

Υποστηρικτικό Υλικό

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας ΟΕΔΒ 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης ΟΕΔΒ - Βιβλίο Μαθητή 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης ΟΕΔΒ - Βιβλίο Εκπαιδευτικού 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας ΟΕΔΒ - Εργαστηριακός Οδηγός 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας ΟΕΔΒ - Βιβλίο Εκπαιδευτικού 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας Εποπτικό Υλικό - Διαφάνειες 23/09/2013
Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας Οδηγός Χρήσης για το Εποπτικό Υλικό - Διαφάνειες 23/09/2013

Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εξετάσεις Τετραμήνων
Εξεταστικό Δοκίμιο - 2021-2022 - Β' τετράμηνο 26/10/2022
Οδηγός Διόρθωσης Εξεταστικού Δοκιμίου - 2021-2022 - Β' τετράμηνο 26/10/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο - 2021-2022 - Α' τετράμηνο 26/10/2022
Οδηγός Διόρθωσης Εξεταστικού Δοκιμίου - 2021-2022 - Α' τετράμηνο 26/10/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 15/12/2022
Παγκύπριες Εξετάσεις
Θέματα και Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018-2021 ανά Ενότητα 24/09/2021
Θέματα Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2022 26/10/2022
Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2022 26/10/2022
Θέματα Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 24/09/2021
Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 24/09/2021
Θέματα Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020 20/11/2020
Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020 20/11/2020
Θέματα Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 20/11/2020
Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 20/11/2020
Θέματα Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 20/11/2020
Λύσεις Βιολογίας Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 20/11/2020
Θέματα Παγκυπρίων Εξετάσεων Βιολογίας 2010-2015 09/12/2015
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Βιολογίας 2005-2010 09/12/2011