• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment- YRE) είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων ηλικίας 11-21 ετών το οποίο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45 χώρες και συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να πάρουν τεκμηριωμένη θέση σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα που τους αφορούν άμεσα και που επηρεάζουν την κοινότητά τους ή την Κύπρο γενικότερα. Προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες την πλατφόρμα να προτείνουν αειφόρες λύσεις, υποβάλλοντας είτε διερευνητικά άρθρα, είτε φωτογραφίες, είτε φιλμάκια.

Ο διεθνής οργανισμός των Ν.Δ. (YRE International) προτρέπει τις ομάδες των Ν.Δ. να διερευνήσουν τοπικά περιβαλλοντικά θέματα που να έχουν άμεση σχέση με τα ακόλουθα τρία κρίσιμα θέματα τα οποία απαιτούν επείγουσες δράσεις:
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Απώλεια Βιοποικιλότητας
  • Ρύπανση
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/τριες σε άλλες χώρες μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό. Στη Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 29 Γυμνάσια και 17 Λύκεια.

Για την Κύπρο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από τη CYTA.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Έναρξη δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση Ενημερωτικού Σεμιναρίου Νοεμβρίου 2022 16/11/2022
Παρουσίαση Διαδικτυακού Σεμιναρίου 5 Οκτωβρίου 2021 "Joining the Young Reporters for the Environment Programme" 11/10/2021