• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας

Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας

«Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» ενάντια στις ουσίες εξάρτησης

Tο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας διοργανώνει, από το 1995, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών), τα «Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» (Μ.Σ.Α.Υ.) ενάντια στις ουσίες εξάρτησης.

Ανά διετία συμμετέχουν περίπου:
  1. 420 μαθητές/τριες και 30 εκπαιδευτικοί, από όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου σε 16 τριήμερα (Πέμπτη–Σάββατο) Μ.Σ.Α.Υ., και
  2. 70 Βοηθοί Διευθυντές/τριες και μέλη της επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας (Α.Υ.Π.Π.) σε δύο (2) διήμερα βιωματικά σεμινάρια.
Τα σεμινάρια για μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες διοργανώνονται σε ξενοδοχείο. Στα Μ.Σ.Α.Υ. συμμετέχουν ανά σεμινάριο 30 (τριάντα) μαθητές/τριες Β' Γυμνασίου, που προέρχονται από πέντε σχολεία (έξι μαθητές/τριες ανά σχολείο), με τη συνοδεία δύο (2) εκπαιδευτικών. Τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) παιδιά, που επιλέγονται από κάθε σχολείο, διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες, την κοινωνικότητα, το ήθος τους, το ενδιαφέρον τους για τα θέματα αγωγής υγείας και αντιναρκωτικής διαφώτισης και είναι γενικά αποδεκτά από τους συμμαθητές/τριες τους. Τα δύο (2) από τα έξι (6) παιδιά που επιλέγονται από κάθε σχολείο, με την ενεργή συμβολή του/της Σύμβουλου Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) του σχολείου, προέρχονται από ευάλωτες ομάδες όπως αυτές καθορίζονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (και τώρα Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου).

Σκοπός των Μ.Σ.Α.Υ. είναι να εμπεδώσουν την εθνική προληπτική πολιτική για τα ναρκωτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμβάλλοντας στη μείωση του ποσοστού των μαθητών/τριών που καπνίζει ή που πρόκειται να δοκιμάσει καπνικά προϊόντα και άλλες ουσίες εξάρτησης.

Τα ΜΣΑΥ έχουν τρεις βασικούς στόχους:
  1. Ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση ουσιών εξάρτησης.
  2. Στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή χρήσης ουσιών εξάρτησης.
  3. Στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο.
Τα Μ.Σ.Α.Υ. στηρίζουν τη δημιουργία ομάδας εργασίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας (Ε.Α.Υ.Π.Ε.Β.) για πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο.

Στη δράση που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες, σε συνεργασία με την Επιτροπή (Ε.Α.Υ.Π.Ε.Β.), περιλαμβάνονται διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και επικοινωνία με την κοινότητα, με στόχο την πληροφόρηση των μαθητών/τριών σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης από το κάπνισμα και τις συνέπειες της χρήσης των ουσιών εξάρτησης, την καλλιέργεια υγειών στάσεων ανάμεσα στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και γενικά την προώθηση της αντιναρκωτικής αγωγής. Τα Μ.Σ.Α.Υ. αποτελούν, πέρα από στοχευμένη δραστηριότητα ενάντια στις ουσίες εξάρτησης, διαθεματικό μηχανισμό στήριξης και ενίσχυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Βιολογίας. Αποτελούν, επίσης, μέσο ενίσχυσης της λειτουργίας των Σχολικών Ε.Α.Υ.Π.Ε.Β., καθώς και της ευρύτερης πολιτικής των σχολείων σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Kατ’ εξαίρεση κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19) τα «Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» ενάντια στις ουσίες εξάρτησης δεν υλοποιήθηκαν με την τυπική τους δομή.

Έγινε αναδιαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να μην περιλαμβάνεται η διαμονή των παιδιών στο ξενοδοχείο. Προτάθηκε όπως η κάθε μαθητική ομάδα συμμετέχει σε ολοήμερο πρόγραμμα, με μια μέρα φιλοξενίας των παιδιών στο ξενοδοχείο Rodon στον Αγρό (υπήρχε σύμβαση για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021). Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το ΥΠΠΑΝ, αλλά λόγω συνέχισης της πανδημίας δεν έγινε κατορθωτό να υλοποιηθεί η προτεινόμενη πρόταση.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Μαθητικά Σεμινάρια Αντιναρκωτικής Αγωγής (Β' Γυμνασίου)