ΕΥ ΖΗΝ

Το Πρόγραμμα «ΕΥ ΖΗΝ» εντάσσεται στο πλαίσιο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Το Πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί τη σχολική χρονιά 1998 και διεξάγεται σε διετείς κύκλους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η έμπρακτη συμβολή των μαθητών/τριών στην προάσπιση, τη βελτίωση και την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας τους εντός και εκτός σχολικής μονάδας, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Ειδικότεροι Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τον σκοπό του προγράμματος στη σχολική μονάδα με βάση τις ειδικές της ανάγκες, στo πλαίσιo της αυτονόμησής της και του Σχεδίου Βελτίωσής της.
  • Η προώθηση της ενεργού πολιτότητας των μαθητών/τριών μέσα από την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής τους στην ανίχνευση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την εκπόνηση δράσεων για επίλυση ή απάβλυνσή τους. Οι δράσεις έχουν ως αφετηρία τους/τις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες και στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους εντός και εκτός σχολείου.
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και της αυτενέργειας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γενικά η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών με απώτερο σκοπό αυτοί/ές να μπορούν να υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.
  • Η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των μελών της σχολικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό - εθνικό επίπεδο.
  • Η διάπλαση ατόμων με κριτική σκέψη, ικανών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία.
  • Η ανάπτυξη και διάχυση καλών πρακτικών για ανάπτυξη ενός υγιούς περιβάλλοντος εντός της σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινότητας.

Εκπόνηση και Υλοποίηση του προγράμματος:

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δεκατρία (13) Γυμνάσια, ενώ γίνεται προσπάθεια σε κάθε κύκλο διετίας να συμμετέχει και αριθμός νέων σχολείων, ώστε σταδιακά να μπορέσει να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία που θα δείξουν ενδιαφέρον. Στην αρχή της διετίας, το κάθε σχολείο που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα, επιλέγει το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί και εκπονεί το σχέδιο δράσης του, ενώ στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς προγραμματίζει τις σχετικές δράσεις. To θέμα μπορεί να καθοριστεί με βάση τις ειδικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως αυτές θα προκύψουν μετά από σχετική διερεύνηση στον πληθυσμό των μαθητών/τριών ή/και των καθηγητών/τριών του σχολείου, και μπορεί να αποτελέσει βασικό Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας όπως και να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Βελτίωσης της Σχολικής μονάδας.

Η υλοποίηση τους προγράμματος γίνεται με την ενεργό συμμετοχή ομάδας μαθητών/τριών που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του/της συντονιστή/τρια τον/την οποίο/α το σχολείο έχει κατονομάσει. Αναλόγως του θέματος και των στόχων του κάθε σχολείου, μπορούν να αξιοποιηθούν πολυάριθμες δράσεις που προσφέρονται τόσο από το ΥΠΠΑΝ όσο και από εγκεκριμένους φορείς.

Το πρόγραμμα, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Έναρξη δραστηριοτήτων του προγράμματος αγωγής υγείας «ΕΥ ΖΗΝ» για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση Ενημερωτικού Σεμιναρίου Οκτωβρίου 2022 01/11/2022