Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Σχολική Χρονιά 2022-2023
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2022 - Παρουσίαση 14/09/2022

Σχολική Χρονιά 2021-2022
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2022 - Παρουσίαση 03/03/2022
Σεμινάριο στην Ενότητα "Εξέλιξη των Οργανισμών" - Παρουσίαση - Δρ. Κορφιάτης 18/02/2022
Σεμινά́ριο στην Ενότητα "Εξέλιξη των Οργανισμών" - Παρουσίαση - Δρ. Σφενδουράκης 18/02/2022
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2021 - Παρουσίαση 24/09/2021

Σχολική Χρονιά 2018-2019
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2019 - Παρουσίαση 22/05/2019
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2018 - Παρουσίαση 22/05/2019

Σχολική Χρονιά 2017-2018
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2018 - Παρουσίαση 22/05/2019
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2017 - Παρουσίαση 11/09/2017

Σχολική Χρονιά 2016-2017
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2017 - Παρουσίαση 24/03/2017
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2016 - Παρουσίαση 21/11/2016

Σχολική Χρονιά 2015-2016
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Γεωγραφίας για Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας
Περιεχόμενο Σεμιναρίου Γεωγραφίας Εφαρμογής Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας 21/03/2016
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας Ενότητας 3 B' Γυμνασίου 2015-2016 21/03/2016
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας B' Γυμνασίου ανά Ενότητα 2015-2016 21/03/2016
Κενό Σχέδιο Μαθήματος Γεωγραφίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Οδηγός Χρήσης Σχεδίου Μαθήματος Γεωγραφίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Δειγματικό Σχέδιο Μαθήματος Γεωγραφίας - Αειφόρος Ανάπτυξη 21/03/2016
Πίνακας Γνωστικών Στόχων κατά Bloom στη Γεωγραφία 21/03/2016
Δειγματικό Δοκίμιο Αξιολόγησης - Αειφόρος Ανάπτυξη 21/03/2016
Κλείδα Αξιολόγησης Δειγματικού Διαγνωστικού Δοκιμίου - Αειφόρος Ανάπτυξη 21/03/2016
Σεμινάρια Εφαρμογής Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας στη Γεωγραφία - Παρουσίαση 21/03/2016
Περιπτωσιακές Μελέτες 21/03/2016
Χωρικές Ικανότητες -Δεξιότητες 21/03/2016
Σεμινάρια Βιολογίας για Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας
Περιεχόμενο Σεμιναρίου Βιολογίας Εφαρμογής Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας 21/03/2016
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας Ενότητα 4 Α' Γυμνασίου 21/03/2016
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας Ενότητα 4 Β' Γυμνασίου 2015-2016 21/03/2016
Κενό Σχέδιο Μαθήματος Βιολογίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Οδηγός Χρήσης Σχεδίου Μαθήματος Βιολογίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Δειγματικό Σχέδιο Μαθήματος - Αναπνευστικό Σύστημα 21/03/2016
Δειγματικό Δοκίμιο Αξιολόγησης - Φωτοσύνθεση 21/03/2016
Κλείδα Αξιολόγησης Δειγματικού Διαγνωστικού Δοκιμίου - Φωτοσύνθεση 21/03/2016
Πίνακας Γνωστικών Στόχων κατά Bloom στη Βιολογία 21/03/2016
Σεμινάρια Εφαρμογής Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας στη Βιολογία - Παρουσίαση 21/03/2016
Σεμινάρια Μαρτίου 2016
Σεμινάρια Μαρτίου 2016 - Παρουσίαση 21/03/2016
Κενό Σχέδιο Μαθήματος Βιολογίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Οδηγός Χρήσης Σχεδίου Μαθήματος Βιολογίας στη βάση Δεικτών Επιτυχίας - Επάρκειας 21/03/2016
Δειγματικό Σχέδιο Μαθήματος - Αναπνευστικό Σύστημα 21/03/2016
Δειγματικό Δοκίμιο Αξιολόγησης - Φωτοσύνθεση 21/03/2016
Κλείδα Αξιολόγησης Δειγματικού Διαγνωστικού Δοκιμίου - Φωτοσύνθεση 21/03/2016
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2015
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2015 - Παρουσίαση 11/09/2015
Σχολική Χρονιά 2014-2015
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Μαρτίου 2015 - Παρουσίαση 27/03/2015
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2014 - Παρουσίαση 15/09/2014
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2014 - Αποδεσμευμένο Υλικό PISA Φυσικές Επιστήμες 2014 15/09/2014
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2014 - Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Γυμνασίου 2012-2013 15/09/2014
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2014 - Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Γ' Γυμνασίου 2012-2013 15/09/2014
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2014 - Βίντεο Κάνοντας Ορατά τα Αόρατα 15/09/2014
Σχολική Χρονιά 2013-2014
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιμόρφωσης - Βιολογία Β (Γ) Γυμνασίου - Ενότητες 3, 4 26/02/2014
Σεμινάρια Επιμόρφωσης - Βιολογία Β (Γ) Γυμνασίου - Ενότητες 5, 6 26/02/2014
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013 - Παρουσίαση - Θέματα Γυμνασίου 24/09/2013
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013 - Παρουσίαση - Γενικό Μέρος 23/09/2013
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013 - Παρουσίαση - Θέματα Λυκείου 23/09/2013
Κλείδα αξιολόγησης δοκιμίου Παγκυπρίων Εξετάσεων Βιολογίας 2013A 23/09/2013
Σχολική Χρονιά 2012-2013
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επικοινωνία - Διδακτική Πρακτική - Μείωση Παραβατικότητας - Σχολείο Χωρίς Ουσίες Εξάρτησης (παρουσίαση) 31/01/2013
Παρουσίαση Σεμιναρίου 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 11/10/2012
Σεμινάρια Επιθεωρητών Σεπτεμβρίου 2012 12/09/2012
Σεμινάριο Πιλοτικών Σχολείων 1 12/09/2012
Σχολική Χρονιά 2011-2012
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάριο 23 Ιανουαρίου 2012
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ημέρας Εκπαιδευτικών - 23/01/12 03/02/2012
Παρουσίαση Σεμιναρίου Ημέρας Εκπαιδευτικών - 23/01/12 03/02/2012
Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι για το Κεφάλαιο 2: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των ζωνανών οργανισμών 03/02/2012
Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι για το Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών 03/02/2012
Ειδικοί Στόχοι με Έμφαση στο Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο 03/02/2012
Διατύπωση Ερωτημάτων με βάση την Ταξινομία του Bloom στη Βιολογία 03/02/2012
Κλείδα Αξιολόγησης Διαγνωστικού Δοκιμίου στη Βιολογία 03/02/2012
Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών
Σεμινάριο 1
Πρόγραμμα 09/12/2011
Παρουσίαση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 09/12/2011
Έντυπο Αξιολόγησης Υλικού Βιολογίας 09/12/2011
Ερωτηματολόγιο αναγκών Επιμόρφωσης Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας 09/12/2011
Σενάρια Διδασκαλίας 1 09/12/2011
Σενάρια Διδασκαλίας 2 09/12/2011
Σενάρια Διδασκαλίας 3 09/12/2011
Σενάρια Διδασκαλίας Καθηγητών 09/12/2011
Σεμινάριο 2
Πρόγραμμα 09/12/2011
Παρουσίαση - Αξιολόγηση 09/12/2011
10 Αρχές Αξιολόγησης 09/12/2011
10 Principles of Evaluation 09/12/2011
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθησιακού Υλικού για την Επιστημονική Μέθοδο 09/12/2011
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθησιακού Υλικού για την Ταξινόμηση 09/12/2011
Assessment for Learning 10 Principles 09/12/2011
Δειγματικό Διαγνωστικό Δοκίμιο για τις Ενότητες 1, 2, 3 09/12/2011
Διαγώνισμα 1 09/12/2011
Διαγώνισμα 2 09/12/2011
Διαγώνισμα 3 09/12/2011
Διαγώνισμα 4 09/12/2011
Διαγώνισμα 5 09/12/2011
Διαγώνισμα 6 09/12/2011
Διατύπωση Ερωτημάτων στη Βιολογία με βάση την ταξινομία του Bloom 09/12/2011
Έντυπο Αξιολόγησης Εργασιών Project 09/12/2011
Κλείδα Αξιολόγησης Διαγωνίσματος Βιολογίας 09/12/2011
Πίνακας των στόχων της ταξινομίας του Bloom 09/12/2011
Βήματα Διαχείρισης της Τάξης 09/12/2011
Σεμινάρια Επιθεωρητών
Σεμινάρια Επιθεωρητών 09/12/2011
Σχολική Χρονιά 2010-2011
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάρια Επιθεωρητών
Συνάντηση 1
Παρουσίαση 29/11/2011
Μοντέλο 5Ε 29/11/2011
Συνάντηση 2
Παρουσίαση 29/11/2011
Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού και Αξιολόγηση 29/11/2011
Παρανοήσεις στη Βιολογία 29/11/2011
Ο Διδάσκαλος 29/11/2011
Κενό Σχέδιο Μαθήματος 29/11/2011
Μπόλιασμα 29/11/2011
Παράδειγμα Σχεδίου Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού 29/11/2011
Συνάντηση 3
Παρουσίαση 29/11/2011
Κλείδα Αξιολόγησης Διδακτικού Υλικού 29/11/2011
Σεμινάρια Εκπαιδευτικών 21-24 Ιανουαρίου 2011
Παρουσίαση 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λευκωσία 1/Φύλλο Εργασίας 1 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 2 και 3 29/11/2011
Σχέδια Μαθήματος 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λευκωσία 2/Εικόνες 1 29/11/2011
Εικόνες 2 29/11/2011
Εικόνες 3 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 1 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 2 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 29/11/2011
Διαγώνισμα 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λευκωσία 3/Φύλλο Εργασίας 1 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 2 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 3 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λεμεσός 1/Διάγραμμα 1 29/11/2011
Διάγραμμα 2 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 1 29/11/2011
Φύλλο Εργασίας 2 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λεμεσός 2/ Φύλλο Εργασίας 29/11/2011
Διαφάνειες 29/11/2011
Σχέδια Μαθήματος 29/11/2011
Διδακτική Πρόταση για Αξιολόγηση Λεμεσός 3/ Φύλλο Εργασίας 29/11/2011
Παρουσίαση 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 29/11/2011
Διαγώνισμα 29/11/2011
Αξιολόγηση στη Βιολογία 29/11/2011
Διαφάνειες 29/11/2011
Έντυπο Καταρτισμού Ομάδων 29/11/2011
Πρόγραμμα 29/11/2011
Στόχοι Ομαδικής Εργασίας 29/11/2011
Ενδιαίτημα Αγρινού- Αριθμοί 29/11/2011
Ενδιαίτημα Αγρινού- Ονόματα & Αριθμοί 29/11/2011
Τροφικές Σχέσεις/ Φύλλα Εργασίας 29/11/2011
Κάρτες Ειδών 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 1 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 2 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 3 29/11/2011
Σχέδιο Μαθήματος 3 29/11/2011
Βασικοί Άξονες ΝΑΠ 29/11/2011
Σεμινάρια Μπολιάσματος
Σεμινάρια Μπολιάσματος 1 και 2
Παρουσίαση 29/11/2011
Έντυπο Αναστοχασμού 29/11/2011
Φύλλο Αυτοαξιολόγησης 29/11/2011
Φύλλο Ετεροαξιολόγησης 29/11/2011
Πρόγραμμα 29/11/2011
Προ-Διαγνωστικό 29/11/2011
Σεμινάρια Μπολιάσματος 3
Παρουσίαση 1 29/11/2011
Παρουσίαση 2 29/11/2011
Συνεργατική Μάθηση 29/11/2011