Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Β' Γυμνασίου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Γ' Γυμνασίου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Βιολογία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Β' Λυκείου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Γ' Λυκείου
Βιολογία - Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Έτος
Βιολογία - Κλάδος Αισθητικής - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Βιολογία - Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Βιολογία - Κλάδος Γεωπονίας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης - 1ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Β' Έτος
Βιολογία - Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας και Κλάδος Γεωπονίας Πρακτικής Κατεύθυνσης - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Βιολογία - Κλάδος Αισθητικής και Κλάδος Γεωπονίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης - 4ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Γ' Έτος
Βιολογία - Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας και Κλάδος Γεωπονίας Πρακτικής Κατεύθυνσης - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022
Βιολογία - Κλάδος Αισθητικής και Κλάδος Γεωπονίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης - 4ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 27/10/2022

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγίες διαχείρισης Πλαισίων Μάθησης Βιολογίας Γυμνασίου, Λυκείου, Τεχνικής Σχολής 24/11/2022