Χρυσοπράσινο Φύλλο

Το «Χρυσοπράσινο φύλλο» αποτελεί διακρατικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Σ’ αυτό συμμετέχουν 28 Γυμνάσια και Λύκεια (14 από την Κύπρο και 14 από την Ελλάδα) τα οποία ανά δυάδες συμπράξεων σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι να προωθήσει τη συνεργασία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, υπουργείων, συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων, τοπικών δήμων και κοινοτήτων και περιβαλλοντικών φορέων για την παροχή στους/στις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των δύο χωρών ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθούν περιβαλλοντικά εγγράμματοι ενεργοί πολίτες ευαισθητοποιημένοι και για τα θέματα του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
  1. Η δημιουργία γνωσιολογικών και αξιακών προϋποθέσεων στα παιδιά, ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές σε ζητήματα προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.
  2. Η ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές.
  3. Η ενδυνάμωση των ιστορικών, εθνικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.
Κάθε πρόγραμμα καθώς και οι συμπράξεις ανάμεσα στα Ελλαδικά και Κυπριακά Σχολεία έχουν διάρκεια δύο χρόνων. Τον πρώτο χρόνο πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων. Στις προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις τίθενται οι στόχοι και επιλέγονται τα θέματα τα οποία θα μελετήσουν, καθώς και ο προγραμματισμός των εργασιών. Τον δεύτερο χρόνο πραγματοποιούνται οι ανταλλαγές των μαθητών/τριών με την πρακτική της αμοιβαίας φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Χρυσοπράσινο Φύλλο