Οικολογικά Σχολεία

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), το οποίο εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, στοχεύει να ενδυναμώσει τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να γίνουν οι ίδιοι/ες η αλλαγή που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε χαρούμενες εκπαιδευτικές δράσεις. Προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με μαθητές/τριες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σχεδιάστηκε, για να κοινοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για το περιβάλλον και επίσης να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος της ζωής και του ήθους των μαθητών/τριών ενός σχολείου. Στους/στις εκπαιδευτικούς προσφέρει μια διαθεματική προσέγγιση για το περιβάλλον και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ συναδέλφων εντός της Κύπρου, αλλά και με εκπαιδευτικούς από χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Κάθε σχολείο ακολουθεί μια διαδικασία αλλαγής σε επτά βήματα που αναμένεται, με την πάροδο του χρόνου, να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στις μαθησιακές επιδόσεις, στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών, όσο και στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον. Όλα τα περιβαλλοντικά θέματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα «Οικολογικά σχολεία» περιέχονται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εξετάζονται πάντοτε μέσα από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Κάθε μελέτη αγκαλιάζει και τις τρεις παραμέτρους της αειφόρου ανάπτυξης (Κοινωνία – Οικονομία – Οικολογία) και προτείνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που μελετά. Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 καθιερώθηκαν ως θεματικές ενότητες των Οικολογικών Σχολείων οι δεκαεπτά (17) ενότητες που καθορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα βραβεύονται κάθε τρία χρόνια εφόσον συμπληρώσουν με επιτυχία τρεις από τις δεκαπεπτά ενότητες. Στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση συμμετέχουν 46 δημόσια σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια). Συμμετέχουν επίσης και 13 Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης εκπαίδευσης.

Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ελληνική Τράπεζα.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Έναρξη δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση Ενημερωτικού Σεμιναρίου Οκτωβρίου 2022 01/11/2022