Χρήσιμες Συνδέσεις

Bιολογική Εταιρεία Κύπρου
Σύνδεσμος Φυσιογνωστών – Βιολόγων (ΟΕΛΜΕΚ)
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης - ΚΥΚΠΕΕ