Οικολογικά Σχολεία

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην  Κοπεγχάγη (Δανία).

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, στοχεύει να ενδυναμώσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι ίδιοι η αλλαγή που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιμος κόσμος, με τη συμμετοχή τους σε χαρούμενες εκπαιδευτικές δράσεις και προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σχεδιάστηκε, για να κοινοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για το περιβάλλον και επίσης να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και δράση ως ένα σημαντικό μέρος της ζωής και του ήθους των μαθητών ενός σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς προσφέρει μια διαθεματική προσέγγιση για το περιβάλλον και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ συναδέλφων εντός της Κύπρου, αλλά και με εκπαιδευτικούς από χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Κάθε σχολείο ακολουθεί μια διαδικασία αλλαγής σε επτά βήματα που αναμένεται, με την πάροδο του χρόνου, να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στις μαθησιακές επιδώσεις, στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών, όσο και στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον. Όλα τα περιβαλλοντικά θέματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα «Οικολογικά σχολεία» περιέχονται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εξετάζονται  πάντοτε μέσα από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Κάθε μελέτη αγκαλιάζει και τις τρεις παραμέτρους της αειφόρου ανάπτυξης (Κοινωνία – Οικονομία – Οικολογία) και προτείνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που μελετά. Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 καθιερώνονται ως θεματικές ενότητες των Οικολογικών Σχολείων οι δεκαεπτά (17) ενότητες που καθορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα βραβεύονται κάθε τρία χρόνια και αφού συμπληρώσουν με επιτυχία τρεις από τις δεκαπεπτά ενότητες. Στη Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 37 Γυμνάσια και 13 Λύκεια. Συμμετέχουν επίσης και 13 Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης εκπαίδευσης.

Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ελληνική Τράπεζα.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας.

Περιγραφή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Περιγραφή και χαρτογράφηση Προγράμματος 22/11/2012

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση Σεμιναρίου Έναρξης προγράμματος Οικολογικά Σχολεία 2016-2017 21/11/2016
Παρουσίαση σεμιναρίων Έναρξης Οικολογικών σχολείων 2015-2016 10/11/2015
Παρουσίαση σεμιναρίων Μιχ. Ιερίδη (cymepa) Έναρξης Οικολογικών σχολείων 2015-2016 10/11/2015
Οικολογικά Σχολεία Παρουσίαση 2012-1 21/11/2012
Οικολογικά Σχολεία Παρουσίαση 2012-2 21/11/2012

Έντυπα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έντυπο 1: Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία 2016-2017 21/11/2016
Δείκτες Απόδοσης Οικολογικών Σχολείων 2016-2017 21/11/2016
Έντυπο 2: Δείγμα Σχεδίου Δράσης 21/11/2016
Έντυπο 3: Διαδικασία Εφαρμογής Μέρος Ι 21/11/2016
Εγκύκλιος έναρξης προγράμματος Οικολογικά Σχολεία 2016-2017 21/11/2016
Έντυπο 4: Αυτοαξιολόγηση Οικολογικών Σχολείων 2016-2017 21/11/2016
Κατηγορίες Δραστηριοτήτων για το Σχέδιο Δράσης 21/11/2016
Θεματικές Ενότητες - Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών 21/11/2016
Εγκύκλιος Έναρξης Οικολογικών Σχολείων 2015-2016 10/11/2015
Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής Οικολογικών Σχολείων 2015-2016 10/11/2015
Έντυπο 1: Διαδικασία Εφαρμογής (Μέρος Ι) 10/11/2015
Έντυπο 2: Έντυπο σχέδιου δράσης για συμπλήρωση 10/11/2015
Έντυπο 3: Διαδικασία εφαρμογής (Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ) 10/11/2015
Έντυπο 4: Έντυπο αυτοαξιολόγησης 2015-2016 10/11/2015
Προτεινόμενες κατηγορίες δραστηριόιτητες για Σχέδιο Δράσης 10/11/2015
Εγκύκλιος 21/11/2012
Επισκόπηση Ερωτηματολόγιο 21/11/2012
Πρότυπο Σχέδιο Δράσης 21/11/2012
Σχέδιο Δράσης - Κατηγορίες Δραστηριοτήτων 21/11/2012