Χρυσοπράσινο Φύλλο

Το «Χρυσοπράσινο φύλλο» αποτελεί διακρατικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Σ’ αυτό συμμετέχουν 32 Γυμνάσια και Λύκεια (16 από την Κύπρο και 16 από την Ελλάδα) τα οποία ανά δυάδες συμπράξεων σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, όπως είναι: η διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Σκοπός του προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι να προωθήσει τη συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, υπουργείων, συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων, τοπικών δήμων και κοινοτήτων και περιβαλλοντικών φορέων για την παροχή στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των δύο χωρών ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργήσουμε περιβαλλοντικά εγγράμματους ενεργούς πολίτες ευαισθητοποιημένους και για τα θέματα του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

α)    Η δημιουργία γνωσιολογικών και αξιακών προϋποθέσεων στα παιδιά, ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές σε ζητήματα προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.

β)    Η ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές.

γ)    Η ενδυνάμωση των ιστορικών, εθνικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.

Το κάθε πρόγραμμα καθώς και οι συμπράξεις ανάμεσα στα Ελλαδικά και Κυπριακά Σχολεία διαρκούν δύο χρόνια. Τον πρώτο χρόνο πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων. Στις προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις τίθενται οι στόχοι και επιλέγονται τα θέματα που θα μελετήσουν, καθώς και ο προγραμματισμός των εργασιών. Το δεύτερο χρόνο πραγματοποιούνται οι ανταλλαγές των μαθητών με τη μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας.

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση Χρυσοπράσινου Φύλλου (Συντονιστική Ημερίδα, 20 Οκτωβρίου 2016) 21/11/2016
Παρουσίαση Χρυσοπράσινου Φύλλου (Συντονιστική Ημερίδα, 22/23 Οκτωβρίου 2015) 10/11/2015
Παρουσίαση Χρυσοπράσινου Φύλλου Συντονιστική Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2013 17/10/2013
Παρουσίαση Διαγωνισμού SJWP 17/10/2013
Παρουσίαση Συντονιστική Ημερίδα 10 Οκτωβρίου 2012 16/10/2012
Παρουσίαση Προγράμματος ΜΕΡΑ 11/10/2012

Έντυπα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εγκύκλιος Προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο 2016-2017 21/11/2016
Έντυπο Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο 2016-2017 21/11/2016
Σημαντικά Θέματα για Ανταλλαγές 2016-2017 21/11/2016
Δειγματικά Έντυπα Προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο 2016-2017 21/11/2016
Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης Χρυσοπράσινου Φύλλου 2015-2016 05/10/2015
Σύμπραξη Σχολείων Χρυσοπράσινου Φύλλου 2015-2016 05/10/2015
Οδηγός Εκπόνησης Προγράμματος Χρυσοπράσινου Φύλλου 2015-2016 05/10/2015
Οδηγός Εκπόνησης Προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο - Έκδοση 2013-2014 17/10/2013
Έντυπο 1: Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης Σχολικής Χρονιάς 2013-2014 17/10/2013
Έντυπο 2: Σύμπραξη Σχολείων Σχολικής Χρονιάς 2013-2014 17/10/2013
Οδηγός Εκπόνησης Προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο 11/10/2012
Έντυπο 1: Σχέδιο Δράσης Πρώτης Σχολικής Χρονιάς 31/10/2012
Έντυπο 2: Σύμπραξη Σχολείων 31/10/2012
Έντυπο 3: Σχέδιο Δράσης Δεύτερης Σχολικής Χρονιάς 31/10/2012
Έντυπο 4: Ενημέρωση Γονέων 31/10/2012
Έντυπο 5: Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Περιβαλλοντικού Προγράμματος 31/10/2012
Σημαντικά Θέματα για Ανταλλαγές Μαθητών/τριών 02/11/2012

Εργασίες Παιδιών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλίο με τις περιλήψεις των εργασιών των μαθητών για τη διετία 2011-2013 17/10/2013