• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας

Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας

«Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» ενάντια στις ουσίες εξάρτησης

Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει, από το 1995, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών), τα «Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας» (Μ.Σ.Α.Υ.) ενάντια στις ουσίες εξάρτησης.

Ανά διετία συμμετέχουν περίπου: 
  1. 450 μαθητές/τριες και 30 εκπαιδευτικοί, από όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου σε 16 τριήμερα (Πέμπτη–Σάββατο) Μ.Σ.Α.Υ., και
  2. 70 Βοηθοί Διευθυντές και μέλη της επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας (Α.Υ.Π.Π.) σε δύο (2) διήμερα βιωματικά σεμινάρια. 
Τα σεμινάρια για μαθητές και καθηγητές διοργανώθηκαν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο χωριό Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας.

Στα Μ.Σ.Α.Υ. συμμετέχουν ανά σεμινάριο 30 (τριάντα) μαθητές/τριες Β΄ Γυμνασίου, που προέρχονται από πέντε σχολεία (έξι μαθητές/τριες ανά σχολείο), με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών. Τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) παιδιά, που επιλέγονται από κάθε σχολείο, διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες, την κοινωνικότητα, το ήθος τους, το ενδιαφέρον τους για τα θέματα αγωγής υγείας και αντιναρκωτικής διαφώτισης και είναι γενικά αποδεκτοί από τους συμμαθητές/τριες τους. Τα δύο (2) από τα έξι (6) παιδιά που επιλέγονται από κάθε σχολείο, με την ενεργή συμβολή του Σύμβουλου Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) του σχολείου, προέρχονται από ευάλωτες ομάδες όπως αυτές καθορίζονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (και τώρα Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου).

Σκοπός των Μ.Σ.Α.Υ. είναι να εμπεδώσουν την εθνική προληπτική πολιτική για τα ναρκωτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμβάλλοντας στη μείωση του ποσοστού των μαθητών/τριών που καπνίζει ή που πρόκειται να δοκιμάσει καπνικά προϊόντα και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες (ΥΠΠ, 2013). Τα Μ.Σ.Α.Υ. έχουν τρεις βασικούς στόχους:

  1. Ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα ΜΣΑΥ προάγουν την ανάπτυξη μηχανισμών αποτελεσματικής αντίστασης σε πιέσεις για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Αυτό επιδιώκεται μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων λήψης απόφασης και επίδειξης αντίστασης στην πίεση των  συνομηλίκων, την αλλαγή υπερτιμημένων αντιλήψεων σχετικά με τη χρήση ουσιών, την  εκπαίδευση σε θέματα αντίληψης εαυτού και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης και τις συνέπειες της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα Μ.Σ.Α.Υ. χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τη στήριξη του νέου αναλυτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών και διάδοση βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην πρόληψη.
  2. Στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι ομάδες αυτές όπως έχουν καθοριστεί από το Α.Σ.Κ., είναι, μεταξύ άλλων, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά εξαρτημένων ατόμων, παιδιά που έχουν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση και παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους. Ο εντοπισμός και η στήριξη των μαθητών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, στο σχολικό περιβάλλον, γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.).
  3. Στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο. Τα Μ.Σ.Α.Υ. στηρίζουν τη δημιουργία ομάδας εργασίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο. Στη δράση που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές, σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΥΠΠ, περιλαμβάνονται διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, πόστερ και επικοινωνία με την κοινότητα, με στόχο την πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με το φαινόμενο της εξάρτησης από το κάπνισμα και τις συνέπειες της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, την καλλιέργεια υγιών στάσεων ανάμεσα στους μαθητές και καθηγητές και γενικά την προώθηση της αντιναρκωτικής αγωγής. Τα Μ.Σ.Α.Υ. αποτελούν, πέρα από στοχευμένη δραστηριότητα ενάντια στις ουσίες εξάρτησης, διαθεματικό μηχανισμό στήριξης και ενίσχυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας και Αγωγής Υγείας. Αποτελούν, επίσης, μέσο ενίσχυσης της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α.Υ.Π.Π., καθώς και της ευρύτερης πολιτικής των σχολείων σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας και σ’ αυτό συμμετέχουν όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου.