• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment-YRE) είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων ηλικίας 11-21 ετών που ασχολούνται με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 34 χώρες και συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό  Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) (http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην  Κοπεγχάγη (Δανία).

Οι μαθητές και μαθήτριες, ως «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς διερευνώντας περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν την κοινότητά τους ή την Κύπρο γενικότερα, επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τους καταναλωτές, τα ΜΜΕ, κ.ά., και προτείνουν αειφορικές λύσεις υποβάλλοντας είτε διερευνητικά Άρθρα, είτε Φωτογραφίες, είτε Φιλμάκια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι «Νεαροί Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της Κύπρου επικοινωνούν με μαθητές/τριες σε άλλες χώρες μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και μετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή διαγωνισμό. Στη Δημόσια Μέση εκπαίδευση συμμετέχουν 36 Γυμνάσια και 20 Λύκεια. Συμμετέχουν επίσης και 2 Ιδιωτικά σχολεία Μέσης εκπαίδευσης.

Το 2015 η Κύπρος, στον Διεθνή Διαγωνισμό του Προγράμματος απέσπασε το Β΄ Παγκόσμιο Βραβείο, το 2016 απέσπασε το Α΄ Παγκόσμιο Βραβείο Διεθνούς Συνεργασίας και το 2017 απέσπασε και πάλι Α΄ Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας.

Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας» και το πρόγραμμα επιχορηγείται από τη CYTA.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας.

Παρουσιάσεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση: Συντονιστική Ημερίδα 10 Οκτωβρίου 2012 31/10/2012

Έντυπα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση του Προγράμματος YRE 31/10/2012